top of page

Healing/beröringsterapi


HEALING enl. LEVA METODEN (BERÖRINGSTERAPI)

är en energibehandl​ing där terapeuten använder sina händer till att balansera klientens energisystem och på så sätt hjälpa denne att komma i bättre fysisk och psykisk balans.

Detta eftersom vi omges av ett energifält som också är en del av oss.

HEALING hjälper till att: reducera stress, stilla oro och depressioner, minska smärta, stärka immunförsvaret, påskynda läkning efter operation, komplettera behandling vid nack och ryggproblem, fördjupa den andliga kontakten, komplettera cancerbehandling, skapa en känsla av välmående, underlätta akuta och kroniska tillstånd.

Behandlingen har en mycket lugnande effekt och ger en djup avslappning,

den uttförs med kläder på.

30 min - 340:-

60 min - 540:-

För tidsbokning ring Hanna: 0733404630

bottom of page