Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Hälsa, harmoni, energi & skönhet

Stärk ditt immunförsvar och din hälsa med massage, alternativ medicin och SPA-behandlingar

Kan man verkligen det...?


Jo, vi lever ju i en upplyst tid så nu finns det många studier och undersökningar som visar att vi kan stärka vår hälsa och vårt immunförvar bl.a. genom massage/beröring.

Vi har en enorm potential att förbättra kroppens naturliga försvar genom att stimulera vårt "lugn- och ro system" med god sömn, motion, bra mat och beröring.


Vi har två kraftsystem:


stress-systemet och lugn- och ro systemet, vilka är livsviktiga för vår existens och överlevnad. I dagens samhälle har vi oftast en överaktivering av stress-systemet och understimulering av det andra för återhämtning/vila dvs. det råder en obalans mellan dessa system.


Enligt forskning från bl.a Karolinska Institutet, av professor i fysiologi, Kerstin Uvnäs-Moberg samt läkare Kristina Doctare, får detta negativa konsekvenser för vår hälsa och vår relation till omgivningen.more by highlighting part of me and selecting the options from the toolbar.

Det är i lugn- och ro-systemet som det livsviktiga antistress-hormonet oxytocin, frisätts och bl.a. stimulerar:

  • Tillväxt av nya celler och läkning av kroppen , immunförsvaret stärks
  • Reducering av stresshormon
  • Effektivare matsmältning
  • Effektivare upptag och inlagring av näring dvs. kroppens näringsdepåer fylls.
  • Socialt samspel/samarbete
  • Ökad koncentration och inlärningsförmåga

Den moderna vetenskapen har påvisat att vår dagliga kroppsrytm är gjord

för att växla mellan 90 och 120 minuters aktivitet och 20 minuter återhämtning. Återhämtningsperioderna lindrar stressymtom och ger tillfällen till fysisk och psykisk uppladdning.


De gör det möjligt för kropp och själ att orka med de ständigt växlande förändringar och utmaningar som tillvaron inrymmer.

Under återhämtningsfasen inriktar sig kroppen och själens system

på läkning och uppladdning för nya uppgifter.

Tyvärr har vi då stört detta grundläggande kretslopp mellan vila och verksamhet.


Genom att lära oss aktivt engagera återhämtningen = lugn och ro systemet, blir vi energirikare och mer motståndskraftiga.


Beröring, massage, olika former av kropps- och ansiktsbehandlingar, värme och stillhet, sprider lugn och ro i kroppen. Lugnande hormoner flödar i blodet och bidrar till läkning av kroppen på olika sätt.

Den medicinska forskningen börjar i dag alltmer kunna skönja en fysiologisk förklaring till vad så många tidigare rent erfarenhetsmässigt vetat: Massage, beröring, närhet och mänsklig värme- minskar stress och underlättar läkande samt återhämtning.


Kroppen är fantastisk - Vi har alla tillgång till vårt inre medicinskåp


Visst kan vi stärka oss, och det fantastiska är ju att vi själva kan påverka vår hälsa i en positiv riktning…

0